Tel: 071 4081051

Bij Leo van der Valk Boomverzorging en Hoveniersbedrijf vindt u de ware specialisten op boomgebied. Thuis in alle mogelijke vormen van boomverzorging, waaronder:

  • Planten van bomen langs straten, pleinen en in groengebieden;
  • Opruimen van stormschade, zoals halve en hele omgewaaide bomen en/of afgewaaide takken, die voor u als klant moeilijk verwijderbaar zijn;
  • Ervaring met het werken in kleine ruimtes binnen de bebouwde kom, zoals stegen en passages;
  • Inspecties van Boomveiligheid: deskundig advies voor het al dan niet kappen en/of rooien van bomen;
  • Ervaring en bekendheid met locale omstandigheden en condities, onder meer nuttig bij het advies met betrekking tot behandeling van bomen en nieuwe aanplant.
  • Controles en officiële rapportages met betrekking tot de zorgplicht voor bomen

Unieke rooimethode voor stoepen.

Voor het verwijderen en rooien van bomen en stronken in stoepen hebben we een unieke methode ontwikkeld. Het betreft hier een speciale mini-graver, uitgerust met stobbeboor en sloopsorteerknijper. Ideaal om veilig, netjes en zonder veel overlast bomen en stronken te verwijderen uit stoepen. Uiteraard ook rekening houdend met in de grond aanwezige kabels e.d..
Plezierig is ook de flexibele instelling. U kunt ons bellen voor het planten van 50 bomen, maar ook voor 1 boom of een paar takken rukken we uit. Graag tot uw dienst.

MENU